วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

hornข่าวกิจกรรม

เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการปลูกป่านิเวศ (Eco Forest)

  • วันที่ 22 สิงหาคม 2562
  • อ่าน 196 ครั้ง

22 สิงหาคม 2562 เทศบาลตำบลสุเทพ นำโดย ว่าที่ร.ต. ประสงค์ ไชยวรรณ์ ปลัดเทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการปลูกป่านิเวศ (Eco Forest) เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองและชุมชน ณ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสันลมจอย หมู่ 13 ตำบลสุเทพ

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: