วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

hornข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง โครงการจ้างเอกชนขนถ่ายและกำจัดขยะในพื้นที่เทศบาลตำบลสุเทพประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีการประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • วันที่ 11 กันยายน 2562
  • อ่าน 308 ครั้ง

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
1 ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ 854 KB. 110
2 เอกสารประกวดราคา 5.00 MB. 130

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: