วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

hornข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง การประกวดราคาซื้อระบบกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้งภายในบ้านทรายคำ ม.15

  • วันที่ 4 ตุลาคม 2562
  • อ่าน 292 ครั้ง

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
1 ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ 883 KB. 109
2 เอกสารประกวดราคา 5.35 MB. 115
3 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง 98 KB. 111
4 ราคากลาง 1.43 MB. 89
5 ขอบเขตงาน 8.79 MB. 100
6 แบบแปลน 948 KB. 94

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: