วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

hornข่าวกิจกรรม

เทศบาลตำบลสุเทพ ให้การต้อนรับอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมคณะ ในการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามนโยบายของ สถ.

  • วันที่ 23 ธันวาคม 2562
  • อ่าน 304 ครั้ง

วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2562 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ ให้การต้อนรับนายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น , นายนรศักดิ์ สุขสมบูรณ์ ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะ
ในการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามนโยบายของ สถ. ประจำปี 2562 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ณ เทศบาลตำบลสุเทพ
ในการนำเสนอแนวทางการพัฒนา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบวินัยจราจร และการบริการของศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลสุเทพ ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลสุเทพ

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: