วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

hornข่าวกิจกรรม

คณะทำงานเทศบาลตำบลสุเทพดำเนินการส่งมอบพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

  • วันที่ 19 ธันวาคม 2562
  • อ่าน 96 ครั้ง

คณะทำงานเทศบาลตำบลสุเทพดำเนินการส่งมอบพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีไปยังประชาชนทั้ง 15 หมู่บ้าน ในเขตตำบลสุเทพทุกครัวเรือน

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: