วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

hornข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง ให้ใช้ระเบียบเทศบาลตำบลสุเทพว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขออนุญาตใช้สนามกีฬาเทศบาลตำบลสุเทพ พ.ศ. 2562

  • วันที่ 7 มกราคม 2563
  • อ่าน 336 ครั้ง

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: