วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

hornข่าวกิจกรรม

ทต.สุเทพจัดกิจกรรมรณรงค์แก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM๒. ๕) ประจำปี ๒๕๖๓

  • วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563
  • อ่าน 145 ครั้ง

เทศบาลตำบลสุเทพ นำโดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ได้ดำเนินโครงการ พลังเชียงใหม่ลมหายใจเดียวกัน จัดกิจกรรมรณรงค์แก้ไขปัญหาฝุ่นควันและผลกระทบจากไฟป่าในเขตเมือง กิจกรรมรณรงค์แก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM๒. ๕) ประจำปี ๒๕๖๓ ในวันอาทิตย์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดย ท่านรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน มีการจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์งดเผา , แจกหน้ากากอนามัย , ฉีดล้างทำความสะอาดถนน เพื่อลดฝุ่นละออง สร้างจิตสำนึก และสร้างการรับรู้ให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงปัญหามลพิษทางอากาศร่วมกัน ทั้งความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และอันตรายจากการเกิดไฟป่า โดยมีหน่วยงานเข้าร่วมได้แก่ กลุ่มผู้นำชุมชน ,โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลสุเทพ , กลุ่ม อสม. , หน่วยงานราชการในพื้นที่ และ อปท.ในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลสุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: