วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

hornข่าวกิจกรรม

ทต.สุเทพจัดประชุมการเตรียมความพร้อมรณรงค์แก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า

  • วันที่ 27 มกราคม 2563
  • อ่าน 102 ครั้ง

27 มกราคม 2563 เทศบาลตำบลสุเทพ จัดการประชุมการเตรียมความพร้อมรณรงค์แก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าตำบลสุเทพ พร้อมรายงานสถาณการณ์ไฟป่าและหมอกควัน โดย สำนักงานอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ - ปุย ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: