วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

hornข่าวกิจกรรม

ทต.สุเทพ จัด Safety Zone

  • วันที่ 15 มกราคม 2563
  • อ่าน 109 ครั้ง

เทศบาลตำบลสุเทพจัด Safety Zone จำนวน 3 แห่ง ได้แก่
1. ห้องประชุมเทศบาลตำบลสุเทพ สำนักงาน ชั้น 3
2. ห้องประชุมบริการสาธารณสุข ชั้น 2
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสุเทพ
รองรับประชาชนมาใช้บริการประมาณ100-150 คน โดยมีเครื่องดื่ม ชา กาแฟ เพื่อบริการทุกท่าน

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: