วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายพศิน อัคเดชธนโชติ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ <br>ติดต่อ 081-6724432

นายพศิน อัคเดชธนโชติ

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
ติดต่อ 081-6724432

hornข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่องการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมขยายไหล่ทาง ค.ส.ล และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักบริเวณซอยข้างวัดอุโมงค์

  • วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563
  • อ่าน 251 ครั้ง

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
1 ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ 1.02 MB. 118
2 เอกสารประกวดราคา 4.55 MB. 109

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: