วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

hornข่าวกิจกรรม

กิจกรรมทำแนวกันไฟบ้านดอยปุย หมู่ที่ 11

  • วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563
  • อ่าน 43 ครั้ง

วันที่ 11 ก.พ. 63 เวลา 09.00 น. นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ร่วมกิจกรรมทำแนวกันไฟบ้านดอยปุย หมู่ที่ 11 ตำบลสุเทพ เทศบาลตำบลสุเทพได้อุดหนุนงบประมาณดำเนินโครงการทำแนวกันไฟป่าและเฝ้าระวังไฟป่า ประจำปี 2563 โดยมีอาสาสมัครจากราษฎรในหมู่บ้าน ครัวเรือนละ 1 คน จำนวน 250 ครัวเรือน รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ร่วมกันทำแนวกันไฟรอบหมู่บ้าน ระหว่างวันที่ 11-13 ก.พ.63 และจัดเวรยามประจำหมู่บ้าน เฝ้าระวังการเกิดไฟป่า จนถึง วันที่ 10 พ.ค.63 รวมเป็นระยะเวลา 90 วัน โดยเทศบาลตำบลสุเทพอุดหนุนงบประมาณ 200,000 บาท

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: