วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

hornข่าวกิจกรรม

ประชุมทำบันทึกข้อตกลง (mou) ผู้รับงบสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปชส.)

  • วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563
  • อ่าน 40 ครั้ง

18 กุมพาพันธ์ 2563 เทศบาลตำบลสุเทพ นำโดยท่านธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรี ประชุมทำบันทึกข้อตกลง (mou) ผู้รับงบสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปชส.) กลุ่มออกกำลังกาย/ชมรม/องค์กร ครั้งที่1/2563

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: