วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

hornข่าวกิจกรรม

เทศบาลตำบลสุเทพ ปฏิบัติการฝ่าวิกฤตไวรัสโคโรนา (โควิด-19)

  • วันที่ 24 มีนาคม 2563
  • อ่าน 117 ครั้ง

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ กำหนดมาตรการเพื่อรวมพลังประชาชนตำบลสุเทพฝ่าวิกฤตไวรัสโคโรนา (โควิด-19) โดยการระดมทุกสรรพกำลังในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่ ได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฝ้าระวังไวรัสโคโรนา (โควิด-19) และกำหนดมาตรการต่าง ๆ ดังนี้


1. ปฏิบัติการทำความสะอาด ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค สถานที่ราชการ สถานที่ท่องเที่ยว และสถานที่สาธารณะ อาทิ วัดพระธาตุดอยสุเทพฯ ลานอนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัย พระตำหนักภูพิงค์ และวัดทุกวัดในเขตพื้นที่


2. จัดตั้งศูนย์ผลิตหน้ากากอนามัย จำนวน 2 แห่ง เพื่อแจกจ่ายประชาชนในตำบล โดยได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมฯ จำนวน 14,000 ชิ้น และเทศบาลตำบลสุเทพ สมทบสนับสนุนอีก 16,000 ชิ้น


3. กำหนดแนวทางการให้บริการของศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลสุเทพ ดังนี้

3.1 ปรับช่องทางเข้ารับบริการในศูนย์ให้เหลือเพียงหนึ่งช่องทาง
3.2 คัดกรองผู้รับบริการ (ล้างมือ , วัดไข้ , ใส่หน้ากากอนามัย , กำจัดขยะอย่างถูกวิธี ฯลฯ)
3.3 แยกผู้ป่วยที่มีไข้หรือผู้ป่วยทางเดินหายใจออกจากผู้ป่วยทั่วไป
3.4 กำหนดให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนสวมใส่หน้ากากอนามัยขณะปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัด


4. ติดตั้งอ่างล้างมือพร้อมวิธีการล้างมือ 7 ขั้นตอน ณ อาคารสำนักงาน จำนวน 9 จุด แก่เจ้าหน้าที่ ผู้มารับบริการก่อนเข้าอาคาร และบริเวณตลาดสด 2 จุด


5. คัดกรองผู้มาติดต่อราชการด้วยเครื่องตรวจวัดอุณภูมิ ประจำทุกอาคาร


6. ดูแลอาคารสถานที่โดยวิธีการรักษาความสะอาด และเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดจุดสัมผัสต่าง ๆ ในพื้นที่ที่ใช้ร่วมกัน


7. ปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่ จำนวน 5 ศูนย์ และโรงเรียนผู้สูงอายุ


8. งดการฝึกซ้อม แข่งขัน สนามฟุตบอล ฟุตบอล สนามหญ้าเทียม ตะกร้อ และเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง


9. งดกิจกรรมที่มีการรวมคนจำนวนมาก ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่ระบาดของโรคไรวัสโคโรนา เช่น การจัดงานประเพณีดำหัวผู้สูงอายุทั้งในระดับตำบลและระดับหมู่บ้าน


10. ร่วมปฏิบัติการกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งระดับจังหวัด อำเภอ เพื่อเฝ้าระวังติดตาม ตามมาตรการของ จังหวัด ในพื้นที่ตำบลสุเทพ เช่น ปิดบ่อนไก่ โต๊ะสนุกเกอร์ คาราโอเกะ และร้านเกมส์ เป็นต้น


11. เฝ้าระวังติดตามและป้องกันโรคผู้เดินทางจากต่างประเทศ


12. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19)และวิธีการป้องกันตนเองในทุกช่องทางการสื่อสาร


ทั้งนี้ จากวิกฤตดังกล่าว ในฐานะนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ มีความห่วงใยพี่น้องประชาชน และจะดำเนินการทุกมาตรการเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด 19 และขอให้พี่น้องประชาชนมีสติในการใช้ชีวิต ไม่ตระหนกแต่ตระหนัก และเพิ่มความระมัดระวังป้องกันตนเองให้มากขึ้น


แล้วเราจะผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปพร้อม ๆ กัน


ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจาก นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ


แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: