วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

hornข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานการเงิน และเงินสะสม เทศบาลตำบลสุเทพ ประจำเดือน เมษายน 2563

  • วันที่ 14 พฤษภาคม 2563
  • อ่าน 241 ครั้ง

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: