วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

hornข่าวกิจกรรม

ประชุมแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม และนโยบายการพัฒนาตำบลสุเทพ

  • วันที่ 27 พฤษภาคม 2563
  • อ่าน 114 ครั้ง

27 พฤษภาคม 2563 เทศบาลตำบลสุเทพ ประชุมแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม และนโยบายการพัฒนาตำบลสุเทพ ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสุเทพ

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: