วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

hornข่าวกิจกรรม

เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมกับตำรวจตรวจคนเข้าเมือง แจกถุงยังชีพให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลสุเทพ

  • วันที่ 25 พฤษภาคม 2563
  • อ่าน 25 ครั้ง

25 พฤษภาคม 2563 เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมกับตำรวจตรวจคนเข้าเมือง แจกถุงยังชีพให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลสุเทพ ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า โควิด-19

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: