วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

hornข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลสุเทพ รับสมัครเจ้าหน้าที่สำรวจและจัดเก็บข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น (อพ.สธ.)

  • วันที่ 16 มิถุนายน 2563
  • อ่าน 653 ครั้ง

เทศบาลตำบลสุเทพ รับสมัครเจ้าหน้าที่สำรวจและจัดเก็บข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น (อพ.สธ.) เพื่อสำรวจและจัดเก็บข้อมูลตามหลักสูตร 9 ใบงาน ในพื้นที่ตำบลสุเทพ ตามโครงการของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม สร้างงาน เฟส 2 ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยจะจ้างประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19) โดยผู้ที่สนใจสามารถส่งเอกสารได้ภายในวันที่ 18 มิถุนายน 2563 รายละเอียดการจ้างงานดังนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร เจ้าหน้าที่สำรวจและจัดเก็บข้อมูลทรัพยากร
- จำนวนที่รับสมัคร 5 อัตรา
- ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
- สามารถสำรวจและบันทึกใบงานได้
- อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 9,000 บาท ระยะเวลาจ้าง 3 เดือน ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม ถึง กันยายน 2563 (โดยรับค่าตอบแทนจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

2. เงื่อนไข
- ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด
- ไม่ได้รับเงินเยียวยาจากรัฐบาล

3. เอกสารที่ใช้สมัคร
- รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
- สำเนาบัตรประชาชน
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- ใบรับรองคุณวุฒิ
- เอกสารอื่น ๆ เช่น ใบทะเบียนสมรส , ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล

ปล. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากเทศบาลจำนวน 5 คน จะต้องกรอกใบสมัครออนไลน์ด้วยตนเองอีกครั้ง ในวันที่ 22 มิถุนายน 2563

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: