วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายพศิน อัคเดชธนโชติ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายพศิน อัคเดชธนโชติ

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

hornข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเจ้าหน้าที่สำรวจและจัดเก็บข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น(อพ.สธ.)

  • วันที่ 22 มิถุนายน 2563
  • อ่าน 155 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเจ้าหน้าที่สำรวจและจัดเก็บข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น (อพ.สธ.)

ตามที่เทศบาลตำบลสุเทพ รับสมัครเจ้าหน้าที่สำรวจและจัดเก็บข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น (อพ.สธ.) เพื่อสำรวจและจัดเก็บข้อมูลตามหลักสูตร 9 ใบงาน ในพื้นที่ตำบลสุเทพ ตามโครงการของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม สร้างงาน เฟส 2 ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยจะจ้างประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19) นั้น บัดนี้ มีผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

1. นางสาวธนวรรณ ไคร้วงษ์

2. นางสาวณัฐวรรณ ขันคำ

3. นายจตุรงค์ เตชะ

4. นายภคนันท์ ชุมยวง

5. นายสุทธิพจน์ เลิศลาด


แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: