วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

hornประกาศผู้ชนะ

ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่องยกเลิกการประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเชล) ขนาด ๒ ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

  • วันที่ 3 สิงหาคม 2563
  • อ่าน 32 ครั้ง

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
1 ยกเลิกการประกวดราคา 264 KB. 12

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: