วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายพศิน อัคเดชธนโชติ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายพศิน อัคเดชธนโชติ

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

hornประกาศราคากลาง/ร่างวิจารณ์

รับฟังร่างวิจารณ์ ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ (e-bidding) และร่างขอบเขตงาน(TOR) โครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อการจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • วันที่ 2 กันยายน 2563
  • อ่าน 68 ครั้ง

วันที่ประกาศ 2 กันยายน 2563 วันที่สิ้นสุดรับฟัง 9 กันยายน 2563

ผู้สนใจสามารถเสนอแนะ ข้อคิดเห็น หรือวิจารณ์ เกี่ยวกับร่างเป็นลายลักษณ์อักษรได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ 5 ตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่ 50200 หรือทาง www.suthep.go.th หรือทางโทรสาร (053329251-2 ต่อ 106 หากท่านต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร หรือทางเว็บไซต์ มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัว

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
1 ร่างประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ 948 KB. 33
2 ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ 5.72 MB. 40
3 ร่างขอบเขตของงาน TOR 6.08 MB. 35

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: