วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายพศิน อัคเดชธนโชติ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายพศิน อัคเดชธนโชติ

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

hornข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปี 2563

  • วันที่ 9 กันยายน 2563
  • อ่าน 94 ครั้ง

เทศบาลตำบลสุเทพ ขอเชิญร่วม

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปี 2563

ครั้งที่ 1 วันที่ 12 กันยายน ณ วัดโป่งน้อย

ครั้งที่ 2 วันที่ 17 กันยายน ณ โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 1 บ้านดอยปุย

ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย อาทิเช่น

1. บริการตัดผม บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ รถมอเตอร์ไซค์ บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าฟรี บริการงานทะเบียนราษฎร

2. ตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง

3. การให้บริการทางกายภาพบำบัด การแพทย์แผนไทย พอกตา พอกเข่า ด้วยสมุนไพร

4. รับแลก ขยะรีไซเคิล

5. รับลงทะเบียน และแสดงตนผู้รับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

6. รับสมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน ทต.สุเทพ (กองทุนวันละบาท)

7. รับชำระภาษี/ค่าธรรมเนียม/แนะนำ/ปรึกษา ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

8. แจกต้นกล้าไม้

และอีกมากมา

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน และเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วม

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: