วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

hornข่าวกิจกรรม

ร่วมต้อนรับคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน)

  • วันที่ 3 กันยายน 2563
  • อ่าน 6 ครั้ง

3 ก.ย. 63 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลสุเทพนำโดยนายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีพร้อมคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลร่วมให้การต้อนรับท่านคมสัน สุวรรณอัมพา รอง ผวจ.เชียงใหม่ ประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นควันจังหวัดเชียงใหม่ แบบบูรณาการและมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน พร้อมร่วมต้อนรับคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) ร่วมสังเกตการณ์ในการประชุม โดยมี พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ รองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง เป็นหัวหน้าคณะ ทั้งนี้เพื่อเป็นการนำเสนอและแลกเปลี่ยนข้อมูล รวมทั้งข้อคิดเห็นร่วมกัน อีกทั้งเพื่อเป็นการรับฟังข้อเสนอแนะและปัญหาต่างๆจากประชาชนในพื้นที่ พร้อมทั้งปัญหาและอุปสรรคของส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปสู่การแก้ไขโดยอาศัยกลไกของวุฒิสภา เพื่อนำเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณากลั่นกรองกฎหมายและผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายที่ประกาศใช้บังคับ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: