วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพน่าอยู่ มุ่งสู่เมืองแห่งการท่องเที่ยว ส่งเสริมให้ประชาชนสุขภาพดี มีรายได้ ภายใต้การบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายพศิน อัคเดชธนโชติ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ <br>ติดต่อ 081-6724432

นายพศิน อัคเดชธนโชติ

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
ติดต่อ 081-6724432

hornข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง ประกวดราคาซื้อที่ดินเพื่อการจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • วันที่ 10 กันยายน 2563
  • อ่าน 395 ครั้ง

            ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง ประกวดราคาซื้อที่ดินเพื่อการจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

           ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน ถึงวันที่ 8 ตุลาคม 2563

           ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 9 ตุลาคม 2563 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
1 ประกาศ 886 KB. 212
2 เอกสารประกวดราคา 5.67 MB. 163
3 TOR 6.08 MB. 2,061

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: