วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

hornข่าวกิจกรรม

เทศบาลตำบลสุเทพ ได้จัดกิจกรรมโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปี 2563 ณ วัดโป่งน้อย

  • วันที่ 12 กันยายน 2563
  • อ่าน 8 ครั้ง

วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2563 ที่ผ่านมาเทศบาลตำบลสุเทพ ได้จัดกิจกรรม
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปี 2563 ณ วัดโป่งน้อย โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย อาทิเช่น
1. บริการตัดผม บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ รถมอเตอร์ไซค์ บริการงานทะเบียนราษฎร
2. ตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง
3. การให้บริการทางกายภาพบำบัด การแพทย์แผนไทย พอกตา พอกเข่า ด้วยสมุนไพร
4. รับแลก ขยะรีไซเคิล
5. รับลงทะเบียน และแสดงตนผู้รับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
6. รับสมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน ทต.สุเทพ (กองทุนวันละบาท)
7. รับชำระภาษี/ค่าธรรมเนียม/แนะนำ/ปรึกษา ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
โดยกิจกรรมเทศบาลเคลื่อนที่จะจัดขึ้นอีกครั้งในวันที่ 17 กันยายน ณ โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 1 บ้านดอยปุย ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: