วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

hornข่าวกิจกรรม

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ รับมอบประกาศเกียรติคุณและโล่รางวัล คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ (กต.ตร.) ประจำปี 2563

  • วันที่ 25 กันยายน 2563
  • อ่าน 18 ครั้ง

25 กันยายน 2563 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ รับมอบประกาศเกียรติคุณและโล่รางวัล คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ (กต.ตร.) ประจำปี 2563 เพื่อยกย่องเชิดชู เป็นบุคคลผู้ทรงคุณค่า ตำรวจภูธรภาค 5 ณ ห้องประชุมตำรวจภูธรภาค 5

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: