วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

hornข่าวกิจกรรม

ทต.สุเทพจัดกิจกรรมโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (English Day Camp) ประจำปีงบประมาณ 2563

  • วันที่ 28 กันยายน 2563
  • อ่าน 19 ครั้ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสุเทพ จัดกิจกรรมโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรม English Day Camp) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้คุ้นเคยและมีทัศนคติที่ดีต่อภาษาต่างประเทศ ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลสุเทพ

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: