วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายพศิน อัคเดชธนโชติ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายพศิน อัคเดชธนโชติ

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

hornข่าวกิจกรรม

นย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสุเทพจัดกิจกรรมเด็กดีวิถีพุทธ โครงการพัฒนาผู้เรียน (วิธีพุทธ)

  • วันที่ 28 กันยายน 2563
  • อ่าน 93 ครั้ง

วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 63 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสุเทพจัดกิจกรรมเด็กดีวิถีพุทธ โครงการพัฒนาผู้เรียน (วิธีพุทธ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และมารยาทในการไหว้ ณ วัดร่ำเปิง ต.สุเทพ

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: