วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

hornข่าวกิจกรรม

ทต.สุเทพ จัดโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสุเทพ

  • วันที่ 27 ตุลาคม 2563
  • อ่าน 116 ครั้ง

เทศบาลตำบลสุเทพ นำโดยท่านธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ จัดโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสุเทพ หลักสูตรการเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่น ในวันที่ ๒๖-๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ อัลไพน์กอล์ฟรีสอร์ทเชียงใหม่ (Alpine Golf Resort Chiangmai) อำเภอบ้านธิจังหวัดลำพูน

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: