วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายพศิน อัคเดชธนโชติ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายพศิน อัคเดชธนโชติ

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

hornข่าวกิจกรรม

การประชุมโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลสุเทพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

  • วันที่ 28 ตุลาคม 2563
  • อ่าน 133 ครั้ง

28 ตุลาคม 2563 เทศบาลตำบลสุเทพ จัดการประชุมตามโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลสุเทพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อสรุปผลงานดำเนินงานภายใต้การบริหารงานของท่านธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมทีมงานตลอดระยะเวลา 1 ปี รวมถึงมีการชี้แจงแนวทาง วิธีการ และสรุปข้อมูลที่ได้รับจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดย ท่านธีระพันธ์ เตชะ ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสุเทพ พร้อมรับฟังความคิดเห็น ณ โรงแรมศรินาถ การ์เด้นท์ โดยมีผู้ร่วมประชุมกว่า 200 คน จากหลากหลายภาคส่วน

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: