วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

hornข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลสุเทพ ขอเชิญชวนทุกท่านเที่ยวงานประเพณีลอยกระทง ยี่เป็ง 2563

  • วันที่ 20 ตุลาคม 2563
  • อ่าน 138 ครั้ง

เทศบาลตำบลสุเทพ ขอเชิญชวนทุกท่านเที่ยวงานประเพณีลอยกระทง ยี่เป็ง 2563

ในระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม 2563 ถึง 1 พฤศจิกายน 2563 ณ ลานวัฒนธรรมเทศบาลตำบลสุเทพ

- ในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 พบกับกิจกรรม การประกวดซุ้มประตูป่า โดยคณะกรรมการจะเดินทางไปตัดสินการประกวดในแต่ละหมู่บ้าน

ในวันอาทิตย์ ที่ 1 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป พบกับการประกวดกระทงฝีมือ (ประเภทกระทงเล็ก) กิจกรรมประกวดบอกไฟดอก (พลุ) กิจกรรมประกวดอุ้ย-หลาน สืบสานตำนานนางนพมาศ และการแสดงของชุมชนต่าง ๆ

นอกจากนี้ ยังมีการแสดงจากนักเรียนโรงเรียนบ้านโป่งน้อย โรงเรียนบ้านห้วยทราย และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสุเทพ พร้อมร่วมสนุกกับกิจกรรมมัจฉาพาโชค ปาลูกโป่ง และเลือกชมเลือกซื้อสินค้า อื่น ๆ อีกอีกมากมาย ณ ลานวัฒนธรรมเทศบาลตำบลสุเทพ

รายละเอียด ดังนี้

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: