วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

hornประกาศผู้ชนะ

ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณเชื่อมท่อลอดเหลี่ยมเดิมหลังบ้านเลขที่ 161 ถึงบริเวณรั้ว เลียบถนนลาดตระเวนกองบิน 41 บ้านช่างทอง หมู่ที่ 7 ฯ

  • วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563
  • อ่าน 17 ครั้ง

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 150 KB. 12

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: