วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

hornข่าวกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นอำเภอเมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

  • วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563
  • อ่าน 25 ครั้ง

ประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นอำเภอเมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ วันอังคารที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ โรงแรมศิรินาถการ์เด้นท์

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: