วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

hornข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาการให้บริการแพทย์แผนไทย 2564

  • วันที่ 18 ธันวาคม 2563
  • อ่าน 23 ครั้ง

กำหนดการ
โครงการพัฒนาการให้บริการแพทย์แผนไทย เทศบาลตำบลสุเทพ ประจำปี 2564 การออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการด้านสุขภาพเทศบาลตำบลสุเทพ
(แพทย์แผนไทย กายภาพบำบัด ทันตกรรมเบื้องต้น)
ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2563 ถึง เดือนเมษายน 2564

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: