วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

hornข่าวกิจกรรม

เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ ออกตรวจสถานประกอบการฯ

  • วันที่ 6 มกราคม 2564
  • อ่าน 10 ครั้ง

เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ ออกตรวจสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายกับสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ ตามคำสั่งจังหวัดเชียงใหม่ที่ ๓/๒๕๖๔ เรื่องปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว พบว่าไม่มีสถานบริการใดในเขตเทศบาลตำบลสุเทพเปิดให้บริการ นอกจากนี้เจ้าหน้าที่กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อมได้ให้คำแนะนำแก่ร้านอาหารในเรื่องของมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส covid 19 ทั้งในส่วนของผู้ประกอบการและผู้ใช้บริการ

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: