วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

hornข่าวกิจกรรม

ทต.สุเทพ ทำความสะอาดเครื่องเล่น และของใช้ในศูนย์เด็กเล็ก

  • วันที่ 6 มกราคม 2564
  • อ่าน 11 ครั้ง

6 มกราคม 2564 คณะครูของศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมกันทำความสะอาดเครื่องเล่น และของใช้ในศูนย์เด็กเล็ก เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: