วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

hornข่าวกิจกรรม

แจ้งประชาสัมพันธ์ งดการออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการด้านสุขภาพเทศบาลตำบลสุเทพ

  • วันที่ 4 มกราคม 2564
  • อ่าน 9 ครั้ง

แจ้งประชาสัมพันธ์
งด? การออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการด้านสุขภาพเทศบาลตำบลสุเทพ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จึงขออภัยพี่น้องประชาชนทุกท่าน หากสถานการณ์ดังกล่าวดีขึ้นแล้วจะพร้อมให้บริการ จะแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป????????????

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: