วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

hornประกาศยกเลิกโครงการ

ยกเลิกโครงการปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ หมู่ที่ ๕ บ้านร่ำเปิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  • วันที่ 8 มกราคม 2564
  • อ่าน 15 ครั้ง

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
1 ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ 516 KB. 5

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: