วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

ว่าที่ ร.ต. ประสงค์ ไชยวรรณ์ - ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่<br>นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

ว่าที่ ร.ต. ประสงค์ ไชยวรรณ์

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

hornข่าวกิจกรรม

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ เข้าเยี่ยมเยือน สร้างความเข้าใจให้แก่เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษดับไฟป่าฯ

  • วันที่ 19 มกราคม 2564
  • อ่าน 75 ครั้ง

19 มกราคม 2564 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมทีมงานกองสาธารณสุข ได้เข้าเยี่ยมเยือน สร้างความเข้าใจ และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ พร้อมมอบหน้ากากอนามัย face shield และเจลแอลกอฮอล์ ให้แก่เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษดับไฟป่า จังหวัดตาก ที่ได้เดินทางมากักตนเอง ณ ศูนย์อบรมและพัฒนาควบคุมไฟป่าภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจาก ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมได้เดินทางมาจากจังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคฯ จึงได้ขอความร่วมมือให้เจ้าหน้าที่กลุ่มดังกล่าว เดินทางมากักตัวล่วงหน้าเป็นระยะเวลา 14 วัน ซึ่งในวันที่ 25-30 มกราคม 2564 จะมีการจัดอบรมหลักสูตรเสริมสมรรถนะชุดปฏิบัติพิเศษดับไฟป่า เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกไปปฏิบัติงานดับไฟป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งหลังจากการฝึกอบรมเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ดังกล่าว จะเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ตามพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: