วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

ว่าที่ ร.ต. ประสงค์ ไชยวรรณ์ - ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่<br>นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

ว่าที่ ร.ต. ประสงค์ ไชยวรรณ์

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

hornข่าวกิจกรรม

ร่วมประชุมการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ครั้งที่ 1 ประจำเดือน มกราคม

  • วันที่ 19 มกราคม 2564
  • อ่าน 72 ครั้ง

19 มกราคม 2564 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ พร้อมคณะ ร่วมประชุมการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ครั้งที่ 1 ประจำเดือน มกราคม 2564 โดยมีข้อพิจารณาได้แก่
1. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ บริเวณลำเหมืองสาธารณประโยชน์ระหว่างหมู่บ้านสุเทพาลัย เชื่อมหมู่บ้านไฮแลนด์วิวเพลส
2. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
3. แนวทางการแก้ไขปัญหาการระบายน้ำของโครงการฯ ของบริษัท เค เอส เอส ลิฟวิ่ง จำกัด กับหมู่บ้านชญยล

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: