วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

ว่าที่ ร.ต. ประสงค์ ไชยวรรณ์ - ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่<br>นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

ว่าที่ ร.ต. ประสงค์ ไชยวรรณ์

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

hornข่าวกิจกรรม

ทต.สุเทพ จัดกิจกรรมรวมพลังจิตอาสาสู้ไฟ เพื่อลมหายใจชาวเชียงใหม่

  • วันที่ 27 มกราคม 2564
  • อ่าน 43 ครั้ง

27 มกราคม 2564 เทศบาลตำบลสุเทพนำโดยนายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสุเทพ จัดโครงการอบรมอาสาสมัครไฟป่า ประจำปี 2564 ?รวมพลังจิตอาสาสู้ไฟ เพื่อลมหายใจชาวเชียงใหม่? โดยมีท่านรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ภายในงานมีการลงนาม MOU ความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า พร้อมมอบนโยบายและเงินอุดหนุนในการจัดทำแนวกันไฟ ของชุมชนรอบแนวเขตอุทยานแห่งชาติสุเทพ-ปุย นอกจากนี้มีการบรรยายมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า โดยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติสุเทพ-ปุย พร้อมสาธิตการใช้งานอุปกรณ์และขั้นตอนการปฏิบัติงานดับไฟ โดยสถานีควบคุมไฟป่าภูพิงค์

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: