วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

ว่าที่ ร.ต. ประสงค์ ไชยวรรณ์ - ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่<br>นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

ว่าที่ ร.ต. ประสงค์ ไชยวรรณ์

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

hornข่าวกิจกรรม

เทศบาลตำบลสุเทพจัดการประชุมชี้แจงผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ตามโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์

  • วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564
  • อ่าน 35 ครั้ง

วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เทศบาลตำบลสุเทพจัดการประชุมชี้แจงผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ตามโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมมีการกล่าวปฏิญาณตนของผู้สมัครในการไม่ซื้อสิทธิขายเสียง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสุเทพ

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: