วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

ว่าที่ ร.ต. ประสงค์ ไชยวรรณ์ - ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่<br>นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

ว่าที่ ร.ต. ประสงค์ ไชยวรรณ์

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

hornประกาศราคากลาง/ร่างวิจารณ์

ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณบ้านเลขที่ 63/16 ถึงบริเวณสามแยกหอพักรวมจันทร์คอร์ท หมู่ที่ 8 บ้านหลิ่งห้า ตำบลสุเทพ ฯ

  • วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
  • อ่าน 84 ครั้ง

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
1 ราคากลาง 82 KB. 17
2 แบบรูปรายการ 369 KB. 16
3 แบบแปลน 2.83 MB. 17

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: