วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

ว่าที่ ร.ต. ประสงค์ ไชยวรรณ์ - ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่<br>นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

ว่าที่ ร.ต. ประสงค์ ไชยวรรณ์

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

hornข่าวประชาสัมพันธ์

25 มีนาฯ กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งตำบลสุเทพ ทุกหมู่บ้าน

  • วันที่ 19 มีนาคม 2564
  • อ่าน 28 ครั้ง

เทศบาลตำบลสุเทพได้กำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ทุกหมู่บ้าน

ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.

โดยเริ่มเดินรณรงค์ฯ ทุกหมู่บ้าน รายละเอียดตามกำหนดการที่แนบมาด้วยนี้
เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และกระตุ้นให้ประชาชนร่วมกันออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการกำหนดอนาคตของท้องถิ่นและการพัฒนาเทศบาลตำบลสุเทพต่อไป เทศบาลตำบลสุเทพจึงขอเชิญท่านเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

"เลือกตั้งท้องถิ่นร่วมกันใช้สิทธิอย่างสุจริตโปร่งใส"

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: