วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

ว่าที่ ร.ต. ประสงค์ ไชยวรรณ์ - ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่<br>นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

ว่าที่ ร.ต. ประสงค์ ไชยวรรณ์

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

hornข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564

  • วันที่ 24 มีนาคม 2564
  • อ่าน 45 ครั้ง

เทศบาลตำบลสุเทพ จะดำเนินการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า และทำหมันเพื่อควบคุมประชากรสุนัขและแมว โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564
โดยจะดำเนินการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า และดำเนินการทำหมันเพื่อควบคุมประชากรสุนัขและแมว ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วยนี้
ท่านสามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ได้ที่ อสม.ทุกหมู่บ้าน หรือ ตาม QR-Code ข้างล่างนี้

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: