วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

ว่าที่ ร.ต. ประสงค์ ไชยวรรณ์ - ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่<br>นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

ว่าที่ ร.ต. ประสงค์ ไชยวรรณ์

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

hornข่าวกิจกรรม

กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

  • วันที่ 25 มีนาคม 2564
  • อ่าน 39 ครั้ง

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลสุเทพ นำโดยว่าที่ร.ต. ประสงค์ ไชยวรรณ์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ และผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลสุเทพ พร้อมคณะทีมงาน ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ทุกหมู่บ้าน"เลือกตั้งท้องถิ่นร่วมกันใช้สิทธิอย่างสุจริตโปร่งใส? เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และกระตุ้นให้ประชาชนร่วมกันออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการกำหนดอนาคตของท้องถิ่นและการพัฒนาเทศบาลตำบลสุเทพต่อไป

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: