วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

ว่าที่ ร.ต. ประสงค์ ไชยวรรณ์ - ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่<br>นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

ว่าที่ ร.ต. ประสงค์ ไชยวรรณ์

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

hornข่าวกิจกรรม

พิธีปัจฉิมนิเทศน์และมอบวุฒิบัตร ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนสังวาลย์วิทยาและโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 1 ในโครงการ D.A.R.E. การต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียนในเขตเทศบาลตำบลสุเทพ

  • วันที่ 31 มีนาคม 2564
  • อ่าน 17 ครั้ง

วันที่ 31 มีนาคม 2564 เทศบาลตำบลสุเทพ นำโดย ว่าที่รต.วุธิชัย คำพิบูลย์ รองปลัดเทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมกับสถานีตำรวจภูพิงคราชนิเวศน์ จัดพิธีปัจฉิมนิเทศน์และมอบวุฒิบัตร ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนสังวาลย์วิทยาและโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 1 ในโครงการ D.A.R.E. การต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียนในเขตเทศบาลตำบลสุเทพ ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านดอยปุย

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: