วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

ว่าที่ ร.ต. ประสงค์ ไชยวรรณ์ - ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่<br>นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

ว่าที่ ร.ต. ประสงค์ ไชยวรรณ์

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

hornข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์แจ้งผลรวมคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ เทศบาลตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ (อย่างไม่เป็นทางการ)

  • วันที่ 29 มีนาคม 2564
  • อ่าน 41 ครั้ง

เทศบาลตำบลสุเทพ ขอขอบคุณประชาชนตำบลสุเทพทุกท่าน ที่ร่วมใจออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา
ในการนี้ ขอประชาสัมพันธ์แจ้งผลรวมคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ เทศบาลตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ (อย่างไม่เป็นทางการ)

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: