วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

ว่าที่ ร.ต. ประสงค์ ไชยวรรณ์ - ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่<br>นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

ว่าที่ ร.ต. ประสงค์ ไชยวรรณ์

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

hornข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมประกวด บ้านสุ้ฝุ่น

  • วันที่ 7 เมษายน 2564
  • อ่าน 22 ครั้ง

แจ้งประชาสัมพันธ์เข้าร่วมประกวด บ้านสู้ฝุ่น
ด้วยสภาลมหายใจเชียงใหม่ ร่วมกับ จังหวัดเชียงใหม่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดกิจกรรมการประกวด บ้านสู้ฝุ่น เพื่อร่วมกันเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมือง ป้องกันผลกระทบจากปัญหาฝุ่นควันในพื้นที่
เทศบาลตำบลสุเทพ จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนทุกครัวเรือนในพื้นที่ตำบลสุเทพ เข้าร่วมประกวด บ้านสู้ฝุ่น
หากครัวเรือนใดสนใจ สามารถสมัครได้ที่เทศบาลตำบลสุเทพ หรือ Facebook : สภาสมหายใจจังหวัดเชียงใหม่ หรือ คิวอาร์โค๊ด (QR Code) ที่แนบมาท้ายนี้

ผู้ที่ชนะการประกวดแต่ละประเภท จะได้รับเงินรางวัลและใบประกาศ จากสภาสมหายใจเชียงใหม่

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: