วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

ว่าที่ ร.ต. ประสงค์ ไชยวรรณ์ - ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่<br>นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

ว่าที่ ร.ต. ประสงค์ ไชยวรรณ์

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

hornข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งประชาสัมพันธ์ เลื่อนกำหนดการทำหมันสัตว์ ในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

  • วันที่ 7 เมษายน 2564
  • อ่าน 10 ครั้ง

แจ้งประชาสัมพันธ์ เลื่อนกำหนดการทำหมันสัตว์
จากเดิม
ครั้งที่ 1 วันที่ 10 เม.ย. 2564
ครั้งที่ 2 วันที่ 1 พ.ค. 2564
เปลี่ยนเป็น
ครั้งที่ 1 วันที่ 10 เม.ย. 2564
ครั้งที่ 2 วันที่ 24 เม.ย. 2564

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: