วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายพศิน อัคเดชธนโชติ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ <br>ติดต่อ 081-6724432

นายพศิน อัคเดชธนโชติ

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
ติดต่อ 081-6724432

hornข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การปรับสัญญาณไฟจราจร บริเวณทางแยกหน้าเทศบาลตำบลสุเทพ

  • วันที่ 29 มิถุนายน 2564
  • อ่าน 40 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์การปรับสัญญาณไฟจราจรบริเวณทางแยกหน้าเทศบาลตำบลสุเทพ
**** ปรับเปลี่ยนการปล่อยสัญญาณไฟจราจร จากทิศตามเข็มนาฬิกา เป็นทิศทวนเข็มนาฬิกา****
เริ่มทดลองใช้ 5 กรกฎาคม 2564

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: